Сиз билбеген адам туралуу кызыктуу маалыматтар

1 — Адам чүчкүргөндө анын бардык булчуңдары менен катар анын жүрөгү да токтойт.

2 — Оң  кол  адамдар  сол  колдууларга  караганда  он  жылга  ашык  өмүр сүрүшөт.

3 — Адамдар  көргөн  түшүнүн  90%ын  унутуп  коюшат  экен.

4- Адам  өмүрүнүн  аягында 150 триллион  бит  маалыматты  сактап  кала  алат.

5 — Адам  кызарганда  анын  ашказаны  дагы  кызарат  экен.

6 — Орто  эсеп  менен  5 жаштагы  бала  бир  күндө  350 суроо  берет  экен.

7 — Дүйнө  жүзүндөгү  жалпы  адамдардын  7%ын  сол  колдуулар  түзөт  экен.

8 — Адамдын  организминдеги  бактериялардын  жалпы  салмагы  2 килограммга  жетет.

9 — Тиштин  эмалы  организмдеги  эң  каттуу  материал.

10 — Адамдын  териси  анын  бүткүл  жашоосунда  1000 жолу  алмашат.

11 — Адамдын  көзү  10  млн  түрдүү  түстү  көрүүгө  жөндөмдүү.

12 — жаш  балдардын  бою  жазында  көбүрөөк  өсөт .

13 -Орто  эсеп  менен  чоң  адам   бир  күндө  4800 сөз  сүйлөйт.

14 — Адамдын  сөөк  булчуңдары  темирден  беш  эсе  каттуу болот.

15 — Адам  көзүн  ачып  чүчкүрө  албайт.