Чач жана жылдыздар

Токтулар сырткы келбетине абдан көңүл бурушат. Ошондуктанбы алар дайыма чачтарачка, кымбат салондорго киришет. Токтулар  атактуу, ишенимдүү устаттарды гана тандашат. Сырткы келбетине эксперимент жасагысы келбейт. Классикалык үлгүдөгү чач жасалгаларын жакшы көрүшөт, чач боекко табыгый түстөрдү тандашат.

Букачарлар  сырткы келбетине кам көрүп, кандайдыр бир жаңылыкты издеп жанталашкан немелер. Бүгүн сары чачтуу букачар айым эртең жолугушууга кара чач сулуу болуп келиши толук ыктымал. Бирок, эртеби кечпи дайыма экперимент кылуудан чарчаган букачар айымдар акыры өзүнө чындап жарашкан стилди тандап алышат. Негизи букачарларга көтөрүлүп турган чачтар жакшы жарашат. Андыктан фен, пенка аба-суудай керек. Тармал чач болгонду каалашкан букачар селкилер лента, шпилка, заколка менен тармал чачын келиштире жасап алышат.

Эгиздер табият тартуулаган сулуулугуна ыраазы болушат. Алардын маанайлары жарык ажарлуу келишкендиктен жана жөнөкөй жасалгалар деле жакшы жарашкандыктан чачтарын түрлөп эксперимент кыла беришпейт. Чачтарын тыкан өрүп, же желкесине түйүп алса деле аябай сулуу көрүнүшөт. Ал эми эгиздер-жигиттерге чачын такырайтып кырып салган же өтө кыска чачтар жарашпайт.

Бөйөндөр дагы чач жасалгасына дыкат көңүл бурушат. Алар сулуу болуш үчүн дүкөндөгү болгон-толгон косметиканын баарын сатып алууга же чачтарачта сааттап олтурууга даяр. Табият сулуулук тартуулаган Бөйөн айымдарга түз жана  тыкан  чач жасалгалары жакшы жарашат, ал эми бөйөн жигиттерге  кыска кыркылган чач ылайыктуу.

Арстандар  чачтарачка көп деле барышпайт. Себеби  алар табият бизге сулуулукту берген, чачыбызды жасалгалабасак деле татынакайбыз деп өздөрүнө ишенишет. Антсе да арстандардын чачы түз, коюу өскөндүктөн чытырман токойду элестетет. Аларга чачын түркүн түскө боеп, тамалдоонун кереги жок, чачын бузуп алышат. Арстан айымдарга узун чачтар, кыска кырктыргандарына каскад же лесенка, арстан жигиттерге “стрижка а-ля Дима Билан” жарашат.

Бийкечтер чачтарын ар кандай эксперимент жасоодон коркушат. Бирок, бийкеч айымдарга кыска кесилген саркеч чачтар, жигиттерге узунураак жасалгалар жакшы жарашат. Бийкечтер маал-маалы менен чачтын түсүн дагы өзгөртүп турушу керек. Мисалы, бышкан апельсин, иссин-кара, бал түстүү жана баклажан өңү аларга жакшы жарашат.

Таразалар заманбап чач жасалгаларынын баарын байкап көрүшөт. Алар күнүгө ар түрдүү жасалга жасоого даяр. Сулуулук салондоруна эң көп каттаган да ушул таразалар. Ошондуктан чачты бекемдей турган маска ж.б. каражаттарды колдонушу зарыл. Тараза айымдарга эң жакшы жарашкан чач жасалга бул –каре. Тармалдашкан чач ээлерине тепкич сыяктуу болуп кыркылган заманбап чач жасалгалар да ылайыктуу. Шаан шөкөттөрдө таразалар  таажы, гребень, диедемаларды колдонуп, ого бетер сулуу болуп калышат. Ал эми тараза жигиттер гель менен чачын  идеалдуу жасалагаласа болот.

Чаяндар-классикалык үлгүдөгү чач менен көпкө чейин жүргөн чаяндар бир эле күндө чачын  туп тамырынан бери өзгөртүп салууга даяр. Бирок эксперименттен бат эле тажап кетишет да кайрадан көнгөн чач жасалгасына кайтып келишет.  Чачтын жылтылдап турушу чаян айымдарга аябай жагат. Чаян-жигиттер эрте таз болуп калышат, андыктан чачын тыкырайытып алып таштагандары эле оң.

Жаачылар  чач жасалгасы эркин болушун каалашат. Чач кырктырып жатып  мындай тигиндей деп чачтарачтын жанын коюшпайт. Жаачыларга алтын, карамель жана каштан түстөр жакшы жарашат. Чачты агартып же саргартып салуу ылайыксыз. Чач жасалгага гель жана воск колдонгондору жакшы.

Текечерлер  чач жасалгага келгенде эскичил көз карашта. Чачты түйүп же өрүп жүргөндү жактырышат. Элдик ыкмалар менен  мисалы айран менен жууп, сары суу менен нымдап, дары чөптөрдү колдонушат. Текечерлерге тармал чач жарашпайт. Алардын жаратылышынан чачты толкун сымал саал тармалдуу. Андыктан плойка, бигуди керек эмес. Кыска чачты каалагандар атайын стилистке кайрылышсын.

Суукуйдулар  сырткы келбети менен башкаларды таңкалтырганды каалашат. Алар дайыма өзгөрүп турууну каалашат. Эксперимент жасоо аларга кыйын эмес. Чачтары тармал болсо жазып салышат, түз болсо тармалдашат. Алар дайыма чачын боеп ар кандай жасай беришкендиктен табыгый боектор хна же басма колдонушу керек.

Балыктар абдан тыкан көрүнүшөт. Алардын чачы табиятынан жумшак болгондуктан жасалгага ыктуу болот. Креатив прическаны каалашпайт. Каре же жөн гана  тыкан кыркылган чач менен жүрүүнү ылайыктуу көрүшөт.