Айлар жана айымдар

      Адамдарга  өзгөчө айымдарга  туулган айына  карап мүнөздөмө берүүгө  болот экен. Мындай  ыкма көбүнчө  тибет, кытай  календарларына  таандык. Дүйнөдөгү  бир  катар  изилдөөчүлөр  туулган айына  карата  берилген  мүнөздөмөдө  көбүнчө  адамдын чыныгы  мүнөзү  менен  дал  келээрин  белгилешкен.

    Январь — дайыма ойлуу жүргөн, жакпаган адамы менен суйлөшпөгөн, көңүлүнө туура келген адамды гана жанына жакын туткан адамдар. Бул айда туулган айымдар  мансапкор, дымактуу, эскичил  көз  карашта. Буйрук берип, башкарып, кыскасы акылдуу адамдар менен болгусу  келет. Аны жандаган адамдар  акылдуу  эле  болбосто,н  жашоого  көз  карашы  да аныкына окшош  болуусу керек деп эсептейт.

Февраль – сүйүүнү бийик туткан, ачык-айрым, ачуусу чукул, бирөө менен урушуп, аны  ызалантканды  жакшы  көргөндөр. Булар  романтик, табышмактуу,  фантизиясы  укмуш. Маанайы  тез-тез  өзгөрүп  тургандыктан, аларга сабырдуулук  менен  мамиле  кылуу  керек. Чыкынчылык  менен  алдамчылыкты эч убакта  кечиришпейт.

     Март ой дүйнөсүндө жашаган, шашма , сөздү  айтып  артынан  өкүнүп калган, тез  капа  болгон,  ыйлаак,  харизмасы күчтүү  жана  сүйкүмдүү  айымдар. Туруктуулугу  жана  берилгендиги  менен  айрымаланышат. Алардын  аялуу  мүнөзүнө катуу тийип, бат эле капа  кылып коесуң.

     Апрель — бул  айымдар ким менен болбосун тил табышып, баардык  адамдар менен жакшы мамиле түзө алат. Бирок,  жан  дүйнөсүн  чындап  ишенген  адамдарга гана ачат. Алар  өтө  кызганчаак, сезимтал, өзүн аяп, жанын багат. Бактысы  үчүн  күрөшкөн  адам.

    Май – Бул аялдар аябай жагымдуу болгону  менен  мүнөзү  оор.  Бир иште туруктуулук менен иштией албайт, жаман  сапаттарын башкаларга билгизбейт.  Сүйүүдө жолу болбой көпкө кыйналат,  бирок  тырышчаак  мүнөзү менен  жашоосун  жөнгө  салып  кетет.

    Июнь –   ачуусу  бат келген,  кыялы  кырс,  баарына  кызыккан, чыгармачыл  адамдар. Алар  бетке  айтышып, бирөөнү  таарынтып  алуудан  коркушпайт. Жашоодо  турмуш  жолу  жеңил  өтөт. Сыйкырлап  алчу  касиети  бар  болгондуктан, сиз  ага кантип  багынып  калганыңызды  байкабай  каласыз.

   Июль – шартка  жараша өз  мамилесин  өзгөрткөн , көпчүлүккө  жагымдуу , ичинен  көп  ойлонгондуктан  сыртынан  табышмактуу  көрүнүшөт.  Жакындарынын  алдында  толугу  менен  ачылып, чынчыл  болушат. Бул  аялдар  сулуу ,акылдуу, урушту  жактыра  беришпейт.

  Август – берешен, мүнөзү  оомо , адамды  сыйлай  билген  ачык-айрым  сүйкүмдүү  айымдар.   Азил- тамашага салып, элдин  маанайын  көтөрө  алышат. Ар  дайым  көпчүлүктүн арасында  болуп,  кишилердин  көңүлүн  өзүнө  бурдура  алат. Алардын шагын сындырып, сындап, шылдыңдабаңыз. Андай учурда ал чыныгы арстанга айланат.

   Сентябрь – сөзүнө  бек  турган,  оюн  бетке  айткан, сырын  ичине  катып  жүрө  бергендер. Бул  айдагы  айымдар  мээримдүү , сулуу, кандай  мамиледе  болбосун  өзүн  ар дайым  тартиптүү. Иште  этият  жана кылдат, бирөөнү  сындаганды  жакшы  көрөт. Эгерде  аны  таарынтсаңыз  сөзсүз  адан  жооп  күтүңүз,  себеби, алар  кекчил, өч алаганды жакшы  көрүшөт.

   Октябрь – өзүнө-өзү  ишенген , ачуусу  оңой  менен  келбеген  күчтүү  жана  эрктүү  аялдар. Ачык  мүнөздүү  болушканы  менен  сезимдерин  жашырганды билишет. Акылдуу  болгондуктан  максатына оңой олтоң жетишет. Эркектердин  жүрөгүн  өзүнө  багындыра  алышат.

   Ноябрь – бирөөнү кемсинтип, жекирип жеп коеюн деген  жаман мүнөзү бар. Көп  ойлонуп,, сырын  эч  кимге  чыгарбай, өз  баркын  билет. Турмуш  жолу  татаал.  Булар  мансапкор  болушат. Мындай  адам  сизди  эч  качан  зэриктирбейт.  чындык менен жалганды  тез  эле  билип  коюшат  жана  өзүнүн  сезими  менен ойноого  жол  бербейт. Өзүнүн  оюн  айта  билген жана  чындыкты айткандан  коркпогон  аял.

  Декабрь – көңүлдүү, шайыр, ошол эле учурда токтоо, оор  басырыктуу, адамгерчиликтүү, чыгармачыл  жана  ийгиликтүү  болушат. Турмуштагы  кыйынчылыкты  жеңе билген , мүнөзү  ачык-айрым, шеригинин  көңүлүн  көтөрө  билген  аял.  Терс капаты  чыдамсыз, кыскасы, жашоодо  баардыгы  тез болгонун  каалашат.