3 айлык жарыяланды

1-марттан 1-июнга чейин үчайлыкжарыяланды

Кыргызстандын президентинин демилгеси менен 2018-жыл “Аймактарды өнүктүрүү жылы” деп жарыяланды. БулжарлыккаылайыкТалас районунунаймагын­дасанитардыкабалдыжакшыртуужанаайылаймактарындакөрктөндүрүү-жашылдандырууиш-чараларынтурмушкаашыруумак­сатында2018-жылдын 1-мартынан 1-июнуна чейинсанитардыктазалоожанакөрктөндүрүү-жашылдандыруубоюнчаүчайлыкжарыяланды.

Үч айлыктын алкагында айыл аймактардын башчы­лары, мекеме-уюмдардын жетекчилери 2018-жылдын март-май айларынын ичинде айылдардын санитардык абалдарын жакшыртуу, көрктөндүрүү- жашылдандыруу, айлана-чөйрөнү тазалоо боюнча иш-чараларды иштелип чыгышып, каржы булактары менен бекемдөөнү камсыз кылышат.

Көрктөндүрүү-жашылдандыруунунүчайлыкөнөктүгүнүнжүрүшүнкөзөмөлдөөүчүнрайондук штаб түзүлүп, иш-чаралардыкоординациялообоюнча комис­сия түзүлөт.

Талас токой чарбасы жана “Беш- Таш” улуттук паркы айыл аймактарды, мекеме-уюмдарды, бак- дарактардын көчөттөрү менен камсыз кылууга милдеттендирилет.

Айыл аймактардын башчылары, райондук жерге жайгаштыруу жана кый­мылсыз мүлккө укуктарды каттоо, рай­ондук шаар курулушу, архитектура жана райондук суу чарба башкармалыктары, 2018-жылдын 13-мартына чейин жашыл­дандыруучу тилкелерди, отургузулуучу көчөттөрдүн санын аныктап маалымат беришет.