Мамлекеттик сатып алуулар боюнча айыл өкмөтүнүн башчыларына кайрылуу

Мыйзам бузууларга жол бербөө максатында, райондук прокуратурасы тарабынан мамлекеттик сатып алууларды өткөрүү тартибинин эң негизги эрежелери менен тааныштырмакчы. Мамлекеттик сатып

кененирээк »