Байытылган ун

Байытылган  унду  тамак –ашка  колдонуу  абдан  пайдалуу, себеби  унду  байытууда  атайы  «премикс» колдонулат. Анын  курамында  Бүткөлүк   дүйнөлүк  Саламаттыкты  сактоо  уюмунун 

кененирээк »