Айрым акчалуу адамдар   акчага зарыгып турган  адамдарга акчасынын үстүнө 15-                   20%

кененирээк »